SOSYAL DENEME TESTİ 6-8SINIFLAR İÇİN

Aşağa gitmek

SOSYAL DENEME TESTİ 6-8SINIFLAR İÇİN

Mesaj  Admin Bir Çarş. Kas. 19, 2008 3:17 pm

1-) Tanım: Tarih, insanların geçmiş zamanlardaki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri içinde inceleyen bir bilimdir.
Durum (olay): Türkistan’da üstünlük kurmak için Müslüman Araplarla, Çinliler arasında yapılan Talas Savaşında Türkler, Arapların yanında yeraldı. Savaş sonunda İslâm dini Türkler arasında yayılmaya başladı.
Verilen olayda tarihin tanımında yer alan ögelerden hangisine yer verilmemiştir?
a) Yer
b) Zaman
c) İnsanlar arası ilişkiler
d) Neden - sonuç ilişkisi

2-) Orta Asya’da Türklerin yaşadıkları bölgelerde yapılan arkeolojik kazılarda sulama kanallarına rastlanmıştır. Hunlar ve Göktürkler devrine ait tahıl ambarları bulunmuştur. Göktürklerin Çinlilerden ziraat aletleri ve tohumluk tahıl istedikleri bilinmektedir. Uygurların kurduğu sebze ve meyve bahçeleri hakkında Çin kaynaklarında bilgiler mevcuttur. Bu bilgilere göre Orta Asya Türkleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Savaşçı bir toplum oldukları
b) Savunma amaçlı araçlar edindikleri
c) Tarımsal faaliyetlerde bulundukları
d) Komşu devletlere ipek ihraç ettikleri

3-) - Tuğrul Bey 1054 yılında Erzurum’a kadar ilerleyerek Bayburt’u ele geçirdi ve geri döndü.
- Alp Arslan, Van ve Ani kalesini aldı.
- Türk akıncıları ise bir Bizans ordusunu Malatya’da bozguna uğratarak Kayseri’yi aldı.

Malazgirt Savaşına kadar Büyük Selçukluların Anadolu’ya yaptıkları akınlardan bazıları yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Anadolu’da yeni Türk devletlerinin kurulduğu
b) Türklerin Anadolu’yu tanıma imkânı bulduğu
c) Türklerin başarılı akınlar yaptığı
d) Bizans İmparatorluğunun yıpratıldığı

4-) II. Murat tahta çıkınca (1421) önce Bizans’ın desteklediği Mustafa Çelebi’nin isyanını bastırdı. Daha sonra İstanbul’u kuşattı. Bu sırada Şehzade Mustafa devlete karşı ayaklanınca İstanbul kuşatmasını kaldırarak kardeşinin isyanını bastırdı. Bundan sonra Anadolu Beylikleri üzerine yürüyerek bir çoğunu Osmanlı egemenliğine aldı. Verilen bilgilere göre II. Murat’ın saltanatının ilk dönemleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Anadolu Türk birliğinin yeniden kurulmaya çalışıldığı
b) Bizans İmparatorluğunun sıkıştırıldığı
c) Saltanat kavgalarıyla uğraşıldığı
d) Devlet kurumlarının oluşmaya başladığı

5-) Kanunî döneminde;
I- Barbaros Hayrettin Paşanın Kaptan-ı Derya yapılmasıyla onun yönetiminde olan Cezayir Osmanlılara bağlandı.
II- Haçlı Donanması mağlup edilerek Preveze Deniz Savaşı kazanıldı.
III- Turgut Reisin usta denizciliği sayesinde Trablusgarp İspanyollardan alındı.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Avrupa’da siyasî birliğin bozulduğu
b) Avrupa’da Türk ilerleyişinin durduğu
c) Osmanlı Devletinin Akdeniz’e hâkim olmaya çalıştığı
d) Osmanlı Devletinin gümrük gelirlerinin azaldığı

6-) 1838 Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı Devletinde ihracattan (dış satım) alınan vergiler yüzde 12’ye çıkarıldı. İthalattan (dış alım) alınan vergiler ise yüzde ğ olarak belirlendi. Yerli tüccar iç gümrük vergilerini ödemeye devam ederken, yabancı tüccar bu yükümlülükten kurtuldu. Bunun gibi tek taraflı yükümlülükler taşıyan ticaret anlaşmalarıyla Osmanlı ülkesinde Avrupa malları çoğaldı ve Osmanlı esnafı zayıflamaya başladı.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Ülkedeki azınlıkların isyan ettiği
b) Askerî alanda ıslahatlar yapıldığı
c) Tımar sisteminin bozulduğu
d) Osmanlının Avrupalı devletlerin açık pazarı konumuna geldiği

7-) Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra Kuva-yı Milliye birliklerinin yerine düzenli bir ordunun kurulması ciddî olarak ele alındı. Bununla hem ilerleyen düşmanın karşısına daha güçlü çıkılacak, hem de Kuva-yı Milliyenin yapısından kaynaklanan düzensizlikler önlenecekti. Yapılan düzenlemelerle, Kuva-yı Milliye birlikleri Millî Savunma Bakanlığına bağlandı. Böylece Kuva-yı Milliye hareketi son buldu. Bu bilgiler, aşağıda verilenlerden hangisine bir kanıt oluşturmaz?
a) Kuva-yı Milliye ruhunun sona erdiğine
b) Millî güçlerin birleştirilmek istendiğine
c) Millî mücadelenin tek elden yürütülmek istendiğine
d) Kuva-yı Milliye birliklerinin yetersiz görüldüğüne

8-) Doğu illerinden gelen delegelerin katıldığı ve oy birliğiyle Mustafa Kemal’i başkan seçtiği Erzurum Kongresi için Mustafa Kemal “Tarih bu kongremizi çok az görülebilen büyük bir eser olarak yazacaktır.” demiştir. Mustafa Kemal’in bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Kongreye bütün yurttan delegelerin katıldığı
b) İtilâf devletlerinin kongreye müdahale ettiği
c) Kongrede millî cemiyetlerin bir çatı altında toplandığı
d) Alınan kararların Türk milletinin geleceği açısından önemli olduğu

9-) Cumhuriyet döneminde;
I- Tekke ve türbelerin kapatılması,
II- Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygulanması,
III- Türk Dil Kurumunun kurulması,

gibi yenilikler yapılmıştır. Bu yeniliklerin ****** ilkeleriyle ilişkisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) I – Cumhuriyetçilik, II - İnkılapçılık, III - Halkçılık
b) I - Lâiklik, II - Devletçilik, III - Milliyetçilik
c) I - Devletçilik, II - Lâiklik, III - Cumhuriyetçilik
d) I - Halkçılık, II - Cumhuriyetçilik, III - Lâiklik

10-) Kurtuluş Savaşının önemli aşamalarından biri olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle başladı. 30 Ağustos’ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşanın sevk ve idare ettiği meydan muharebesiyle düşman kuvvetleri büyük ölçüde imha edildi. Başkomutan hem kaçan Yunan kuvvetlerini takip etmek hem de onların toparlanmalarına fırsat vermemek için 1 Eylül 1922 günü Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri! emrini verdi. Buna göre, Büyük Taarruzun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türk ordusunun güçlenmesi için zaman kazanmak
b) Yunanlıları tamamen Anadolu topraklarından atmak
c) Yunan ordusuna karşı savunma hattı oluşturmak
d) İtilaf devletlerini oyalamak

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 49
Kayıt tarihi : 19/11/08

Kullanıcı profilini gör http://egitim1.hareketforum.net

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz